30 години специалност „Изчислителна техника”, 50 години секция „Изчислителна техника”

          Когато през 1968 г. в ТУ-Варна (тогава МЕИ) е разкрита секцията „Изчислителна техника”, от създаването на първия дигитален електронен компютър (в американския щат Айова,  дело на българина проф. Джон Атанасов,) са изминали едва 27 години. А десет години по-късно първият търговски аналог на този компютър се продава за  1,000,000 долара.
          Първи ръководител на секцията е д-р Борис Очередко, с асистенти Васил Смърков и Георги Цанков. Материална база за обучението като начало са били само електронните калкулатори „Елка 21”, но това не попречило колективът на секцията да спечели златен медал на първия национален преглед „Техническо и научно творчество на младежта”.
        След години секцията прераства в катедра под същото наименование, с ръководител доц. Васил  Смърков. И през 1988 г. изпраща първите си випускници. Две години по-късно ще бъде създадена световната Интернет мрежа.


Прави за студентския химн (от ляво надясно): доц. Смърков, ръководител кат. СИТ доц. Виолета Божикова, ас. Милен Ангелов, зам.-ректор доц. Розалина Димова, проф. Гриша  Спасов.

            В последно време се утвърждава практиката на университета юбилейните чествания на отделните академични звена да се съчетават с научни конференции съобразно спецификата им. На този принцип отпразнуваха юбилея си и наследилите някогашната секция „Изчислителна техника” две настоящи компютърни катедри на университета – „Компютърни науки и технологии” (КНТ) и „Софтуерни и интернет технологии” (СИТ).
          За преподавателите, студентите, гостите си, на конференцията те съчетаха приятното завръщане към спомените, с полезното  споделяне на научни знания. Минало и настояще, първи преподаватели по информатика и последни випуски студенти се събраха в Конферентната зала като единение на едно значимо   дело с общи цели и постижения за просперитета на обществото. Неговото начало поставят 11 преподаватели и 75 студенти, много от които чужденци, докато днес в КНТ и СИТ преподавателите са 35, а студентите – почти 500.


На конференцията: гости, преподаватели, студенти, представители на бизнеса.

            Една от днешните преподавателки по „Компютърни мрежи” , доц. Венета Алексиева, председател на организационния комитет по честването, е бивша студентка от петия випуск на катедра „Изчислителна техника”. „Днес „компютърен инженер” е модерна, престижна професия – споделя тя. – Студентите ни лесно опознават магията на компютрите, програмирането, мрежите и изкуствения интелект. Но когато преди десетилетия са постъпвали  да се обучават в катедрата първите випуски, нещата са били много по-сложни, както за преподавателите, създавали учебните планове, изграждали лабораториите, така и за студентите, избрали новото, непознатото познание.”
            Тържеството бе уважил и преподавателят жива легенда за специалността още от миналото й като секция през 1968 г., доц. Васил Смърков. „Бяха години на много ентусиазъм и трудности – проследи пред аудиторията важни моменти от прохождането на компютърното обучение той. – Учехме по-младите си колеги студенти, като в някаква степен и ние се учехме от тях.” За неотъпканите пътеки на Началото интересни спомени за организацията „в движение” на учебния процес   сподели също бившият студент на катедрата и преподавател асистент Милен Ангелов.
            Някои любопитни факти от по-ново време са спомен на доц. Ивайло Пенев, студент от випуск 2005 г. и настоящ  преподавател в катедра КСТ: „Започнах обучението си в специалност „Компютърни системи и технологии” през 2000 година. Условията бяха много различни от досегашните. Бяхме 90 студенти в курса, от които малцина имаха лаптопи, а някои дори нямаха стационарни домашни компютри. Не във всички учебни лаборатории имаше Интернет връзка и едва започваха да навлизат мобилните телефони, доста елементарни като възможности тогава. Можехме да се записваме за достъп до компютри с операционна система Windows 95  само един или два пъти седмично. Намираха се на втория етаж в Топла връзка. Но въпреки  това, зародилата се в мен от преподавателите ми изследователска тръпка ме провокира да продължа в катедрата като докторант, а впоследствие и като преподавател.”  
            Колкото до съвременните  студенти, най-положителното за тях е, че в новите технологични условия са подели добрите стари постижения на предните поколения. Неизменно през последните години те печелят златни, сребърни и бронзови медали на национални и републикански студентски олимпиади по програмиране, по компютърна математика, на различни състезания, включително за представени иновативни идеи и проекти.
            За бъдещето на интернет технологиите интересен доклад на пленарната сесия изнесе проф. д-р Гриша Спасов от ТУ-София, филиал Пловдив: Architectures of IOT, basics and specifics. Какво съдържа понятието „Интернет на нещата” (Internet of Things|, какво предстои в близкото бъдеще, над което работят световните учени?  – разказа професорът.” Чрез интегрирани в Интернет сензорни мрежи ще може да се развие например т. нар „персонализирано здравеопазване”, т.е. – конкретно лекарство за конкретното заболяване на конкретния заболял човек. Чрез умни приложения сензорите ще могат да следят постоянно и цялостния здравен статус на всеки, да отчитат физичните параметри на различни обекти – умни къщи, дори умните техни кухни, от които ще се сигнализира за неизключен електрически уред. Също и редица други решения за потребителски проблеми.
            Вторият пленарен доклад „Развитие на предприемаческата екосистема на Варна 2013 – 2020 г. изнесе представителят на фирма Beehive г- н Галин Желязков за процесите в обществото и предприемаческите инициативи. Забележителното е, че и в тази област наш студентски екип от КНТ спечели първа награда на национално равнище за „Най-добра студентска компания в България”.
            На последвалите заседания по секции бяха изнесени и обсъдени редица доклади, дори самите заглавия на които може би са неразбираеми за обикновения ползвател на персонален компютър.
        Преди конферентната част на юбилейното събитие ректорът на университета проф. дн Росен Василев откри ретроспективна изложба за развитието на компютърните технологии, базирана в коридора на Топла връзка. Присъстващите разгледаха с интерес пожълтели от времето първи ръководства за лабораторни упражнения, първи учебни планове, както и стари печатни платки, типове контролери, отживял времето си настолен компютър, та дори и преносим компютър модел Power- book 150 с  32-битов микропроцесор.


Част от ретроспективната изложба „30 випуска „Изчислителна техника”.

            Несъмнено, миналото на информационното обучение в университета е славно и съдържателно, а за настоящето и бъдещето  са налице всички   условия за успешно учебно и научно надграждане.

Николай ЖЕКОВ