ФОРУМ НА ОПТИМИЗМА ЗА РОДНОТО КОРАБОСТРОЕНЕ

Изложение на Асоциация „Корабостроене и кораборемонт” под мотото „Възможности за обучение, повишаване на квалификацията и реализация”

Като един от основните 38 члена на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) Варненският технически университет се представи на изложението в галерия „Графит” с рекламен щанд, а специалност „Корабостроене и морска техника” с информационен. Десетки настоящи и бъдещи студенти, професионалисти, граждани бяха дошли да се запознаят с постиженията и перспективите за развитие на участващите 18 корабостроителни и кораборемонтни фирми и с откриващите се при тях работни места. Организаторите представиха реални доказателства против предубеждението от последните години, че родното корабостроене е с малък потенциал за развитие.

Прочети още...

ПЪРВИ СМЕ НА ВОЛЕЙБОЛНИЯ ТУРНИР – МЪЖЕ, ЗА КУПА „8 ДЕКЕМВРИ 2014”

Представителният отбор на университета се наложи убедително
над съперниците от всички варненски висши учебни заведения

За се развиват добре студентските спортове, има 3 основни изисквания: модерна спортна база, опитни треньори - преподаватели в университета, и прилив на новоприети студенти, тренирали даден спорт в училища или спортни клубове. Когато става дума за волейболната игра в частност, ТУ -Варна, изгради отлично открито и закрито игрище и отборът му се подготвя от преподавателя ас. д-р Красимир Йорданов – бивш състезател и треньор на градско и национално равнище. Но през последните години на представителния университетски отбор му липсваха подготвени в някаква степен нови попълнения.

Прочети още...

ЕВРОПЕЙСКО ШАМПИОНСКО ЗЛАТО ЗА НАШ СТУДЕНТ

2 златни медала в 2 спорта в 2 държави на Европейския съюз само за 1 месец спечели Кристиян Георгиев от специалност „Корабоводене” в ТУ - Варна

За своите 21 години мотивираният да изживява ярко живота си младеж има в спортната си витрина освен златото от септември и октомври 2014 г. и редица други върхови постижения в спортовете от бойните изкуства муай- тай, кикбокс и киокушин. Над 10 са първите му места за юноши от държавните първенства в тези спортове, последвани от призови места в европейски юношески първенства и европейски купи. Идва и първото юношеско европейско злато в Италия по кикбокс – К-1, през 2011 г. А първата шампионска европейска титла за мъже Кристиян печели само месеци по-късно.

Прочети още...

МЕСЕЦЪТ НА НАУКАТА В ТУ - ВАРНА – ОГЛЕДАЛО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ПРЕЗ ГОДИНАТА

Изяви, свързани с варненската, българската, европейската интеграция на университета в сферата на науката и висшето образование

Идеята всяка година да се организира Месец на науката принадлежи на Съюза на учените–Варна и се провежда от десетилетия. В него традиционно участват петте варненски университета и четири научни института. ТУ–Варна, чрез секцията си „Технически науки” към Съюза на учените също от години участва в провежданите научни форуми в рамките на Месеца. Още се помнят например изнесените основни доклади от проф. д.т.н. Руси Русев и д-р Йордан Бояджиев за металографските им изследвания върху най-старите в света златни предмети от Варненския халколитен некропол. Те станаха важен принос към доказателствата, определящи нашия град като праисторическо поселище с най-ранната в света цивилизация.

Прочети още...

ЩЕ ЗНАЕМ ПОВЕЧЕ ЗА ЧИСТОТАТА НА ПОЧВИТЕ, ХРАНИТЕ, ВОДИТЕ, ВЪЗДУХА

В ТУ – Варна бе открита единствената в българските университети комплексна агроекологична лаборатория за анализ на качествата на растителни продукти и храни, и оценка на компонентите на околната среда

 

Прочети още...

ПЪРВИ НАУЧЕН ФОРУМ "ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС 2015" СЕ ПРОВЕДЕ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВАРНА

БНР - Радио Варна, 12.10.2015 г.
Първи научен форум "Иновации и Бизнес 2015" се проведе в Технически университет – Варна. Организира го Интердисциплинарният център за приложни технологии, свързани със здравето, към факултет „Електроника”.
Интервю с доц. Розалина Димова - декан на факултет „Електроника“ чуйте
тук

ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР НА СТУДЕНТИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ ЗА 2014/2015 Г.

До деня на откриването на новата учебна година – над 1500 новоприети бакалаври в ТУ – Варна. Очаква се да се запишат и голям брой магистри

Настоящата година не беше добра за набирането на нови студентски попълнения в родните университети. Причините са многопосочни, но в крайна сметка определящ се оказа фактът, че за един кандидат-студент бяха налице приблизително две свободни места общо за всички български университети. При тези обстоятелства добрите резултати по приема за който и да е от тях означава незадоволителни или дори слаби попълнения за други.
За чест на варненския Технически университет и през тази година в неговите учебни звена се вля достоен брой млади хора.

Прочети още...

СТУДЕНТИТЕ ОТ КОРАБНАТА ИНДУСТРИЯ – СЪС СИГУРНИ РАБОТНИ МЕСТА

Варненският Технически университет е единственият в страната, подготвящ кадри за търсената в цял свят квалификация на корабния архитект

През последните две десетилетия се наложи мнението, че българското корабостроене е в сериозен упадък. И причините за това бяха основателни. Но фактът, че нещата в този важен отрасъл всяка година се променят възходящо, че страната ни отвоюва нови позиции в световната корабна промишленост, все още бавно прониква в общественото съзнание.
Какви са с днешна дата реалностите в бранша? Коментарът на отговорни компетентни лица маркира проектирането, производството, ремонта на кораби, и кадровото осигуряване на тези дейности.

Прочети още...

КАКВИ СА ПОПЪЛНЕНИЯТА ЗА СТУДЕНТСКИ НАБОР 2014/2015 Г.

Демографската и политическата криза и проекциите им върху
образователното дело

В национални измерения фактите са неумолими – средно образование през годината са завършили 46 000 български деца, а отредените места за първокурсници висше обучение в многобройните ни университети са общо 60 000. Но това не е всичко. По данни на МОН (от края на юли т.г.) 6300 от 46-те хиляди дипломирани средношколци са с легализирани документи за висше обучение в чужбина. А тази бройка вероятно ще се увеличи с дипломираните на поправителната сесия в края на август. Нароиха се много фирми, които рекламират и уреждат гимназиалното образование на децата ни в чужбина. Вече дори елитни гимназии в София отчитат свободни места.

Прочети още...

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР – ТОВА ОТНОВО ЗВУЧИ ГОРДО

96 на сто от машинните инженери, дипломирали се в ТУ - Варна, са на удовлетворяваща ги работа, при средни 62% за страната

Не само преподавателите поставят оценки на своите студенти. Студентите също оценяват как им се преподава, удовлетворява ли ги университетската учебна и производствена материална база, могат ли да са спокойни за бъдещата си реализация. Най-често те обсъждат това негласно помежду си, но се случват и документирани оценки.
В проучване по въпроси на обучението в катедрите „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Материалознание и технология на материалите” анкетния си вот дадоха наскоро дипломирали се студенти. Повечето от тях вече работят по специалностите си.

Прочети още...