СТУДЕНТИТЕ ОТ КОРАБНАТА ИНДУСТРИЯ – СЪС СИГУРНИ РАБОТНИ МЕСТА

Варненският Технически университет е единственият в страната, подготвящ кадри за търсената в цял свят квалификация на корабния архитект

През последните две десетилетия се наложи мнението, че българското корабостроене е в сериозен упадък. И причините за това бяха основателни. Но фактът, че нещата в този важен отрасъл всяка година се променят възходящо, че страната ни отвоюва нови позиции в световната корабна промишленост, все още бавно прониква в общественото съзнание.
Какви са с днешна дата реалностите в бранша? Коментарът на отговорни компетентни лица маркира проектирането, производството, ремонта на кораби, и кадровото осигуряване на тези дейности.

Прочети още...

КАКВИ СА ПОПЪЛНЕНИЯТА ЗА СТУДЕНТСКИ НАБОР 2014/2015 Г.

Демографската и политическата криза и проекциите им върху
образователното дело

В национални измерения фактите са неумолими – средно образование през годината са завършили 46 000 български деца, а отредените места за първокурсници висше обучение в многобройните ни университети са общо 60 000. Но това не е всичко. По данни на МОН (от края на юли т.г.) 6300 от 46-те хиляди дипломирани средношколци са с легализирани документи за висше обучение в чужбина. А тази бройка вероятно ще се увеличи с дипломираните на поправителната сесия в края на август. Нароиха се много фирми, които рекламират и уреждат гимназиалното образование на децата ни в чужбина. Вече дори елитни гимназии в София отчитат свободни места.

Прочети още...

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР – ТОВА ОТНОВО ЗВУЧИ ГОРДО

96 на сто от машинните инженери, дипломирали се в ТУ - Варна, са на удовлетворяваща ги работа, при средни 62% за страната

Не само преподавателите поставят оценки на своите студенти. Студентите също оценяват как им се преподава, удовлетворява ли ги университетската учебна и производствена материална база, могат ли да са спокойни за бъдещата си реализация. Най-често те обсъждат това негласно помежду си, но се случват и документирани оценки.
В проучване по въпроси на обучението в катедрите „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Материалознание и технология на материалите” анкетния си вот дадоха наскоро дипломирали се студенти. Повечето от тях вече работят по специалностите си.

Прочети още...

СЕДЕМ СТАЖАНТИ СРЕД „ВЪЛНИТЕ” НА „ЧЕРНО МОРЕ” АД

Третокурсници от специалността „Компютризирани технологии в
машиностроенето” допълват обучението си с производствени умения

Теорията и практиката са скачени съдове, които постоянно трябва да преливат един в друг. Детелина, Теодора, Самвел, Александър, Георги, Пламен, Иван преливат университетските си знания в едно от халетата на „Черно море” АД. Учат се да произвеждат детайли, включително на супермодерната металорежеща машина HAAS, трупайки безценен производствен опит.

Прочети още...

ВТОРО ИЗДАНИЕ НА ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ В УНИВЕРСИТЕТА

Петима професори от Италия, Русия, Франция, САЩ, Румъния и един бразилски асистент в помощ на докторантите на ТУ - Варна

И на младите специалисти – преподаватели и учени, преминали в кариерното си развитие две висши образователни степени, също се налага да се обучават, за да продължат настъпателното си развитие. Такава отлична възможност бе осъществена с финансовото съдействие на проекта на МОН и ЕС „Развитие на потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специалисти от инженерните науки в ТУ – Варна, и техният принос за развитие на икономика, базирана на знанието”.

Прочети още...

ТРИТЕ ФРОНТА НА ЕДНО МОДЕРНО РАБОТЕЩО МОМИЧЕ

Машинен инженер, магистър, докторант Димка Василева и нейната „триизмерна реализация” в учебната, производствената и бизнес сфера

Тя е обикновено момиче от Ямбол, възпитаник на Технически университет ─ Варна, което е стигнало до извода, че най-добрата инвестиция за собствената съдба са не само знанията, а и успешната професионална подготовка още на старта. Затова отдава цялата си младежка енергия на тази лична програма.

Прочети още...

ДИЗАЙНЕРСКО ИЗЯЩЕСТВО И УДОБСТВО ОТ ОТПАДЪЧЕН КАРТОН

Възпитаници на ТУ - Варна, на международен фестивал за съвременни изкуства

Студенти от специалността „Индустриален дизайн” участваха с няколко мащабни проекта в Международния фестивал за съвременни визуални изкуства CONTEMPO (www.contempovarna.org). Фестивалът e некомерсиална платформа за насърчаване, представяне и популяризиране на творчеството на млади автори. Изграден е от две части: contempo - фестивал за съвременно изкуство, който се провежда през пролетта, и образователен панел contempo.lab - есенна школа по артмениджмънт за млади артисти и културни работници. Студенти и преподаватели от специалността са участвали и в предишни издания на фестивала, но за първа година толкова мащабно.

Прочети още...

24 МАЙ – ПРАЗНИЧНОТО ШЕСТВИЕ НА ДУХОВНАТА НИ КУЛТУРА

И тази година ТУ – Варна, заяви ярката си позиция във висшето образование

Празникът на светите братя Кирил и Методий във Варна бе ознаменуван на площад „Св. св. Кирил и Методий” с камбанен звън и последвало шествие по централните улици и площади на града като свещен символ на българската просвета и култура.
В началото във вдъхновен поход се понесе младата енергия на децата и юношите от 70 варненски училища, подсказвайки с експлозии от възторжени възгласи, с усмивки, с балони амбициите на младата ни смяна за знания и успехи. Вдигнати върху училищните транспаранти шестваха предостойните имена на български възрожденци и патриоти, отдали сили и живот за свободата и духовната култура на България – Христо Ботев, Васил Левски, Георги Раковски, Петко Славейков, Найден Геров, Никола Вапцаров . . .

Прочети още...

КОГАТО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА НА ВЪЗРАСТТА (ПОЧТИ) НА СТУДЕНТИТЕ СИ

Един от проблемите на висшето ни образование е свързан с прилива на млади преподавателски и научни кадри при неизбежната смяна на поколенията. За част от „старите изпитани бойци” настава време да се оттеглят, но мнозина от възможните им заместници оглеждат алтернативни посоки за реализация.
Добрата новина за ТУ – Варна, е, че наред с минусите си тази ситуация в много случаи допринася за качествен подбор на неговите нови кадрови попълнения. Показателно е кариерното развитие на 27-годишния асистент, преподавател в катедра „Теоретична и измервателна електротехника” Христо Живомиров.

Прочети още...

МАШИНОСТРОЕНЕТО – НОСТАЛГИЯ ПО МИНАЛОТО ИЛИ НОВ ПОГЛЕД КЪМ НАСТОЯЩЕТО

Лекции на проф. Георги Попов от ТУ – София, пред студенти и преподаватели от Машинно-технологичния факултет на ТУ – Варна

Проф. дтн Георги Попов, ръководител на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” при ТУ София, изнесе две лекции пред варненските си колеги от сродната университетска катедра.

Прочети още...