Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 28.05.2018г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

             Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Годишен отчет за състоянието на ТУ-Варна за периода 05/2017 до 04/2018 г.

      Докл.: Ректор

  1. Текущи.