Изпълнителна агенция „Морска администрация“ даде разрешение за провеждане на редуцирано допълващо обучение, изисквано съгласно чл.37, т.7, буква „г“ на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в РБ (подготвителен курс за „Корабен електромехник“ по IMO моделен курс 7.08) за лица завършили ТУ-Варна по специалности „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба“.

За по-вече информация се обърнете към Морския квалификационен център при ТУ- Варна.