Поканват се всички заинтересувани да посетят работилницата за изграждане на поведенчески умения.

Център за развитие на кариерата.