- Решение за провеждане на избори за индивидуални и колективни органи за управление на ТУ-Варна с мандат 2019-2023 год.

- Решение за определяне на числения състав и структурата на Комисиите по подготовка на изборните процедури и на Комисията по провеждане на изборите в ТУ-Варна за мандат 2019-2023 год.

- Решение за определяне на квоти за хабилитирани преподаватели, нехабилитирани преподаватели, студенти и докторанти в Общото събрание на ТУ-Варна, мандат 2019-2023 год.