I. За Председател на Общото  събрание на ТУ – Варна с мандат 2015-2019г.

1.  доц. д-р инж. ДЯКОВ Божидар Николов    автобиография
2. доц. д-р инж. КАМЕНОВ  Йончо Любенов   автобиография

 

II. За Зам.председател на Общото събрание на ТУ – Варна с мандат 2015-2019г.

1.  доц. д-р инж. НИКОЛОВ Никола Николаев    автобиография

 

III. За Ректор на ТУ-Варна с мандат 2015-2019г.

1.  проф. д-р инж. ВЪЛЧЕВ Венцислав Цеков     автобиография  | теза
2. доц. д-р ГЕНЧЕВ Цанко Райков    автобиография  | теза
3. проф. д-р ДИМИТРОВ Драгомир Пламенов   автобиография  | теза
4. проф. д-р инж. ДИМОВА Розалина Стефанова   автобиография  | теза