В рамките на работата по международен проект „DYNAMIC, открита лекция за възможностите и ползите от дуалното обучение, ще изнесе г-н Максимилиан Ерхард, който е мениджър на клъстер "Дуално професионално обучение" към Германо-Българска индустриално-търговска камара (АНК). Лекцията ще бъде изнесена на 21.03.2018година, от 14.00 часа в Конферентната зала на НУК. Поканени са студентите от морските специалности на ТУ-Варна, както и всички, желаещи да научат повече по разглежданата тематика.

Презентация на г-н М. Ерхард  пред партньорите по проект „DYNAMIC“.