Уважаеми преподаватели и докторанти,

0т 12.03.2018 год. МОН предостави на университетите

отново пълен достъп до БД Science Direct и Scopus.

Напомняме, че за сега достъпът до Springer е ограничен

до 30.03.2018  год.

 

Университетска  библиотека