От 22 до 25 май 2018г. в Националния технически университет, гр. Виница, Украйна ще се проведе XI Международна научно-практическа конференция „Интернет – Образование – Наука – 2018“, на която ТУ-Варна е съорганизатор.

Основни тематични направления на конференцията са:

  • Интелигентни информационни технологии;
  • Мрежови компютърни технологии;
  • Компютърно инженерство;
  • Математическо моделиране;
  • Компютърни технологии и Интернет в информационното общество;
  • Информационни технологии и Интернет в образователния процес и  научните изследвания;
  • Геоинформационни системи (GIS).

Формата на участие в конференцията може да бъде очна, дистанционна или задочна.

Условията за участие и указанията за оформяне на докладите са приложени съответно на украински, руски и английски език, каквито са и работните езици на конференцията.

Таксите за участниците от нашия университет могат да бъдат от научните проекти и проектите за индивидуално участие в научни форуми от „вътрешния“ конкурс на ТУ-Варна за 2018г. в съответствие с утвърдените лимити.

·Информация за конференцията
на руски език

      

·Указания за оформяне на докладите
на руски език

·Информация за конференцията
на английски език

 

·Указания за оформяне на докладите
на английски език

·Информация за конференцията
на украински език

 

·Указания за оформяне на докладите
на украински език