Абсолвентите от випуск 2017 на Електротехническия факултет в ТУ – Варна получиха своите дипломи за висше образование в навечерието на 8 декември. Отличниците на випуска са 29 и бяха отличени със специалния сребърен почетен знак на Технически университет – Варна и грамота от името на ректора – проф. дн инж. Росен Василев.

В юбилейната за университета година, се дипломираха 109 млади електроинженери от специалностите с обучаващи катедри „Електроснабдяване и електроозавеждане“, „Електроенергетика“, „Електротехника и електротехнологии“. Нови 70 дипломирани бакалаври и магистри от специалност „Социален мениджмънт” също поемат по своя нелек път на професионална реализация.

„На добър час!” беше най-често повтаряното пожелание към младите хора от техните доскорошни преподаватели. Дипломите връчиха деканът на ЕФ при ТУ – Варна – доц. д-р инж. Маринела Йорданова, заместник-деканът по учебна дейност – доц. д-р инж. Медиха Хамза и ръководителите на обучаващите катедри.

Да бъдат отговорни към себе си и към обществото, да правят осъзнат и достоен избор и да осъществят всички свои мечти им пожелаха и гостите на тържествената промоция. Сред тях бяха г-жа Димитричка Кънчева – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Варна представители на консултативните съвети към катедрите и на фирми-партньори в практическото обучение на студентите.