На 06.12.2017 г. от 13.00 ч. в зала 114 МФ ще се състои тържествена церемония за връчване на дипломите на абсолвентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2017 г. Катедри:

» Корабостроене Корабни машини и механизми
» Корабоводене  управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища
» Екология и опазване на околната среда
» Растениевъдство
» Топлотехника

на  Корабостроителен факултет.

В деня на промоцията от 10.00 ч. до 12.00 ч., моля явете се в стая 408 МФ за подпис в книгата за регистриране на дипломи, като представите обходен лист и документ за самоличност (или пълномощно заверено от нотариус, ако дипломата се получава от друго лице).

Получаване на тоги /срещу документ за самоличност/:

от 10.00 до 12.00 ч.   в 313 УПБ/ТУ- Варна/
в ТУ- Варна

Връщане на тоги:
от 15.00 до 16.00 ч.   в 313 УПБ/ТУ- Варна/

За справка: тел. 383 556
моб. тел. 0899 904951