Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти,
От  21.11.2017 год.  няма да имате достъп до БД на Springer.
Достъпът ще бъде възобновен от  01.01.2018 год.