На 01.12.2017 год. от 13.00 часа ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2017г.  Електротехнически факултет.

В зала 212Е
Специалности на катедри ЕСЕО и ЕЕ
В зала 114М
Специалности на катедри СПН и ЕТЕТ

1.Необходимо е да представите:
-документ за самоличност /лична карта/ или  пълномощно, заверено от нотариус /ако се получава от друго лице/
-попълнен обходен лист;

от 10,00 до 12,00ч.
стая
203Е – специалности на катедри ЕСЕО и ЕЕ
стая 802Е – специалности на катедра ЕТЕТ
стая 206Е – специалности на катедра СПН
в ТУ- Варна

2.Получаване на тоги /срещу документ за самоличност/:
от 10.00 до 12.00 ч.   в 313 УПБ/ТУ- Варна/
в ТУ- Варна

3.Връщане на тоги:
от 15.30 до 16.30 ч.   в 313УПБ/ТУ- Варна/

За справка: тел. 383 527
моб.тел. 0878 011077