ТЕКСТ: Съгласно Заповед № 439/ 18.10.2017г. в Морския Квалификационен Център на катедра КУТОЧВП от 28.10.2017г. започва обучение по факултативна дисциплина „Допълнителна подготовка на морските лица“- част 1, модул „Лична безопасност и социални отговорности“.

На успешно завършилите факултативната дисциплина ИА „Морска администрация“ ще издаде съответния сертификат. Присъствието е задължително.

Начало: 1300 ч. , 28.10.2017г.

Продължителност на обучението по модула:  28.10.2017г. - 29.10.2017г.