На 20.10.2017г. (петък) от 10 часа в Конферентната зала на НУК ще се проведе среща с представители на фирма МАРВЕЛ ООД, на която ще бъде изнесена презентация за дейността на фирмата и продуктовата гама на предлаганите контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура и консумативи.

     МАРВЕЛ ООД е частна фирма, основана през 1989 г. в град Пловдив. Фирмата успешно е преминала тестове по сертифициране и работи в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2015, което е допълнителна гаранция за качеството на предлаганите стоки и услуги.
     Марвел е изпълнител на множество проекти, финансирани от правителството и международни финансови институции.
Основният предмет на дейност на МАРВЕЛ ООД е комплексна търговия с контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура и консумативи в направления: "Качествен контрол и лабораторни анализи", "Екология и работна среда", "Технологично оборудване".

повече информация за фирмата ...