ТУ - Варна и Университетът по информационни науки и технологии „Св. Апостол Павел“ - Охрид организират съвместна международна конференция "Applied Computer Technologies", която ще се проведе на 21-23 юни 2018г. в Охрид, Македония.

Важни срокове:
15 февруари 2018г. – изпращане на резюмета на докладите (до 2 броя);
15 март 2018г. – изпращане на пълния текст на докладите.

Области на докладите: Applied Mathematics; Computer Science; Signal and Image Processing; New Media Art; Science and Technology; Telecommunications; Power Systems; Electronics; Biomedical Engineering; Distributed and Parallel Computing; Information Society; Technological and Social Development; Robotics and Мechatronics; Economy, Management and Sustainable Development.