КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ТУ-ВАРНА

Промоция на випуск 2017 на 06.10.2017г. от 14.00 часа в зала 308 на УК.
Тоги ще се получават до 13.30ч. в стая 310 УК срещу лична карта и обходен лист.