Уважаеми,  преподаватели, докторанти и студенти,

Университетска библиотека съвместно с Български информационен консорциум планира в края на месец май пробен достъп до електронните ресурси на следните издателства:

  1. Euromonitor International е световна компания за проучване на пазара, предоставяща информация, необходима за стратегическо разузнаване за промишлеността, икономиките, компаниите и потребителите. Публикуваните изследвания са широко използвани и сред академичната общност, между които са студентите, преподавателите и библиотекарите от водещи колежи, университети, бизнес училища и академични изследователски центрове по целия свят. Ценно за образователния процес е, че студентите се обучават да използват този вид данни, което е от значение за тяхната професионална реализация във водещи компании. Изследователите от своя страна, следят икономическото положение и перспективите за бъдещето и демографските промени. Лекторите използват съпоставими статистически данни и доклади в подготовката на задачи за студентите. Персоналът на библиотеката използва тези изследвания, за да отговори на широк спектър от запитвания.
  2. „Emerald Group Publishing“. Колекцията EJournals Premier е най-изчерпателната, предлагана от издателя. Тя е проектирана като мултидисциплинарна и съчетава основната база данни, посветена на управление с редица отделни специализирани колекции, осигурявайки изключителна пълнота. Emerald е глобален издател, предоставящ най-високо качество. С почти 50-годишен опит Emerald управлява портфолио от над 300 списания, много от които са индексирани от Thomson Reuters (ISI). Цели 72% от индексирани заглавия отбелязват увеличение на техните наукометрични показатели за въздействие за 2014 г. (източник: Thomson Reuters Journal Citation Reports 2015).  Освен това 85% от списанията са индексирани и от Scopus. Базата данни се обновява непрекъснато, като осигурява достъп до съвременно, висококачествено съдържание за потребителите, изследователите и практикуващите, като съчетава научния авторитет с практическо значение.
  3. 3. „Alexander Street Press“. Колекциите предложени от издателя са: Academic Video Online (AVON); Complete Business and Economics Package (incl. Business Education in Video; Human Resource Management Online; International Business Online; Business eBooks Online);Border and Migration Studies Online; Psychological Experiments Online;Alexander Street Health and Medicine Package (incl. Dental Education in Video; Rehabilitation Therapy in Video; Sports Medicine and Exercise Sciences Online, Vol. I and Vol. II; Medical Imaging in Video; Nursing Education in Video; Occupational Therapy in Video; Diagnosing Mental Disorders: DSM-5 and ICD-10)Engineering Case Studies Online;Twentieth Century Religious Thought Library (Volume I: Christianity; Volume II – Islam; Volume III – Judaism).
  4. Сиела Норми 5.1 НЕТ съдържа актовете на българското законодателство с пълните текстове, както следва: Кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др. – действащи и отменени,стари редакции на нормативите и членовете.Законопроекти и стенограми на Народното събрание.Актове на Президента, Народното събрание, Министерски съвет, министерствата, кореспонденция на Министерство на финансите,КЗК, актове на други ведомства.Практика на Конституционния съд.Съдебна практика с анотирани решения на съдилищата, на АС при БТПП. Решения на Европейския съд по правата на човека.Практика на Апелативните съдилища.Диспозитиви на съдебните решения.Държавен Вестник – пълен официален и неофициален раздел.Статии по правни проблеми.Библиография на издаваната правна литература.