На 22.05.2017 г. от 15.00 ч. в зала 114 МФ ще се състои тържествена церемония за връчване на дипломите на абсолвентите ОКС „Магистър“ от КФ за специалности: „КММ“ и „Корабоводене“.
   В деня на промоцията от 9.00 ч. до 11.00 ч., моля явете се в стая 408 МФ за подпис в книгата за регистриране на дипломи, като представите обходен лист и документ за самоличност (или пълномощно заверено от нотариус, ако дипломата се получава от друго лице).
   Тоги ще се получават съответно:
   -    Студенти от специалност „КММ“ в стая 403 МФ от 10.00 ч. до 12.00 ч.;
   -    Студенти от специалност „Корабоводене“ в стая 402 НУК от 10.00 ч. до 12.00 ч.;