Секция “Математика“ кани студенти и преподаватели да посетят лекциите на гостуващия по програма “Erasmus +” преподавател Philippe Ryckelynck от университета ULCO (Dunkerque, France), които ще бъдат изнесени на английски език  във всеки от дните 9, 10 и 11 май от 16:20 до 19:00 часа в зала 424 НУК. Резюмета на представянето и лекциите в хронологичен ред може да намерите тук.