Техническият университет – гр.  Варна, чрез  Центъра за дистанционно обучение предлага следните магистърски програми – дистанционна форма на  обучение: прием 2018-2019 учебна година:

  1. MICROSOFT ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  2. СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО
  3. ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
  4. SIEMENS PLC ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
  5. МОБИЛНИ И ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИИ

За повече информация:
гр. Варна ул. Студентска №1
Тел. 052 383 632 – ЦДО
Ръководител ЦДО: доц.д-р  инж. Юлка Петкова