iCard (Интеркарт Файнанс АД) предлага изключително богато портфолио от иновативни финансови услуги, гъвкави решения за електронни разплащания, електронни портфейли, платежни карти, пос-терминали и АТМ-устройства, издател е на GiftCard.

С презентацията си пред студенти и преподаватели от Факултет по изчислителна техника и автоматика, бихме искали да предложим стажантски позиции в областта на софтуерното програмиране, управление на риска, маркетинг и продуктов мениджмънт и разбира се – постоянни позиции за работа в разнообразни области.  

 

  05.04.2017 – сряда,  от  11.15 часа в зала 212 ЕФ