Номинирани за класиране след преработване предложения за ЛОГО са на :

  • ПГМЕТ „Христо Смирненски“- гр.Кнежа - Анатоли Господинов Калев
  • ПГЕЕ – Пловдив - Благовест Ганев
  • ПГЕЕ – Пловдив - Пламен Бегов

Всеки от участниците ще получи e_mail с препоръки от комисията. Срок за преработване на предложенията за лого – 12.03.2017 г.

Класирането на предложенията за ПОСТЕР на националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“ е:

  • 1 място - Нестор Стойчев Тасков, ПГЕЕ-Пловдив
  • 2 място - Любомир Величков Пройчев, ПГЕЕ-Пловдив
  • 3 място - Константин Жеков Костов, Професионална гимназия по електротехника и технологии „Георги Раковски“, град Стара Загора