Морският квалификационен център на ТУ-Варна ще проведе обучение в следните подготвителни курсове:

 

  1. „Експлоатация и поддръжка на системи с напрежение над 1000 волта“ – от 13.03.2017 г.

Продължителност на курса 40 учебни часа.

Цена на курса: 600 лв. – за външни лица
500 лв. – за студенти

  1. Компетентност на морски лица изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба” – от 17.03.2017 г.

Продължителност на курса 13 учебни часа.

Цена на курса: 140 лв. – за външни лица
90 лв. – за студенти

  1. Умения за оказване на първа медицинска помощ- от 18.03.2017 г.

Продължителност на курса 30 учебни часа.

Цена на курса: 240 лв.

За справки и записвания: Кр. Стойкова – тел. 052/383264; 0899912516