На 23.03.2017г. от 14:00ч. в зала 114 МФ ще се състои тържествена церемония (промоция) за връчване на дипломите на абсолвентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от MTФ за специалности:

•    Машиностроителна техника и технологии (МТТ)
•    Компютъризирани технологии в машиностроенето (КТМ)
•    Химическо машиностроене (ХМ)
•    Индустриален дизайн (ИД)
•    Транспортна техника и технологии (ТТТ)
•    Индустриален мениджмънт (ИМ)
•    Технологично предприемачество и иновации(ТПИ)
Моля, явете се в деня на промоцията от 9.00 ч. до 12.00 ч., в стая 222А МФ за подпис в книгата за регистриране на дипломи, като представите обходен лист и документ за самоличност (или пълномощно заверено от нотариус, ако дипломата се получава от друго лице).
Тоги ще се получават за всички специалности в УПБ ст.313 от 9:00 ч. до 12:00 ч. срещу документ за самоличност.