Започна приемът на студенти за ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър” в ТУ - Варна!
Машинно-технологичен факултет – фоайе

  •  Прием ОКС "Магистър" за учебната 2018/2019 г.

Допълнителна информация

За контакти:
инж. Галина Панайотова
тел: 052/ 383 478
стая 101 НУК


  • Прием ОКС "Бакалавър" за учебната 2018/2019 г.

 

За регистрация посетете сайта на кандидатстудентската кампания >>