Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 05.12.2016г. /понеделник/ от 9.00ч до 12.00ч. ще се проведе Кореспондентско гласуване в Ректората

Технически университет Варна участва като партньор на ТУ София в подготовката на проектно предложение за Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии. ТУ Варна участва с три лаборатории:

  • Морска роботика
  • Енергийно ефективен електрически транспорт
  • Чисти технологии във водния транспорт и използване на морските ресурси (Чрез членството си в Морски клъстер)

Предвижда се сформирания консорциум да регистрира юридическо лице с нестопанска цел, което ще бъде бенефициент по проекта. Учредители на сдружението ще бъдат ТУ София, ТУ Варна, СУ, ХТМУ, ТУ Габрово и 12 института на БАН. Предлагам АС да вземе решение за участие на ТУ Варна в учредяването на ЮЛНЦ „Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии“.