„Шнайдер Електрик България“ ЕООД, гр. София дари съвременно електротехническо оборудване за новия Център за диспечерско управление и енергиен мениджмънт в ТУ – Варна. Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ в ТУ – Варна и фирмата-дарител канят преподаватели и студенти на откриването на Центъра и на новата лаборатория „Електроснабдяване“ на 1 декември 2016 г. от 17 часа в зала 212 в Електротехническия факултет.