Кариерният център и катедри „КНТ“ и „СИТ“ поканват всички студенти от 3-ти и 4-ти курс и от магистърските програми в ИТ специалностите, да посетят презентацията на

СИРМА ГРУП АД в ТУ-Варна
на 24.11.- четвъртък  от 13.15 ч. в  зала 608 Е

На презентацията ще бъдат разяснени възможностите за стаж в най-голямата българска софтуерна група и за изискванията за работа в ИТ сектора.