На 02.12.2016 год. от 13.30 часа ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2016г. при Електротехнически факултет:
         в зала 212E
Специалности на катедри ЕTЕT, ЕЕ
          в зала 114М
Специалности на катедри СПН, ЕСЕО

    1.Необходимо е да представите:
- документ за самоличност /лична карта/ или  пълномощно, заверено от нотариус /ако се получава от друго лице/
- попълнен обходен лист;
от 10,00 до 12,00ч. и от 12,30 до 13,15ч.
в стая
203Е – катедра ЕСЕО
в стая 802Е – катедра ЕТЕТ  
в стая 816Е – катедра ЕЕ
в стая 206Е –  катедра СПН

    2.Получаване на тоги/срещу документ за самоличност/:
от 10.00 до 12.00 ч.  в 313 УПБ

    3.Връщане на тоги:
от 15.00 до 16.00 ч.  в 313УПБ

За справка: тел. 383 527