От 21.10.2016 г. достъпът до базите данни Scopus и ScienceDirect е възстановен.

Университетска библиотека