ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
У В Е Д О М Я В А

всички дипломирали се студенти на редовна изпитна сесия, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование

  • от специалност „Корабоводене“ (българо и англоезиково обучение),  и от специалности - „Т“, „ТТОМОС“, „КМТ“, „Агрономство“, „ПППМ“, „ЕФП“

      в срок от 29.08.2017 г. до 29.09.2017 г.,
      в ст. 408 МФ от
09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа

тел. за връзка 052/383-556

  • от специалности – „СИ“ и „КТБ“

      в срок от 29.08.2017 г. до 08.09.2017 г.,
      в ст. 206 ТВ от
09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа

тел. за връзка 052/383-608

  • от специалности – „ЕТ“, „ВЕИ“, „ЕЕ“, „ЕЕС“, „ЕСЕО“, „ЕСЕОП“, „ЕСЕОК“, „ЕОК“, „СМ“ и „БЗУТ“

      в срок от 13.09.2017 г. до 29.09.2017 г.,
      в ст. 206 ЕФ от
08:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа

тел. за връзка 052/383-527; 0878 011 077