Във връзка със Заповед № 468/28.10.2020г. на Ректора   на ТУ-Варна семестриалните изпити ще се проведат електронно, като изпитващите преподаватели своевременно ще уведомят студентите за начина на протичане на изпитите.

По изключение на електронните изпити могат да се явят и студенти с условен изпит, ако най-малко една седмица преди датата на изпита са получили съгласието на изпитващия преподавател. Издаването на индивидуален протокол във ФО ОС няма да се счита за основание за допускане до изпит, ако изпитващият преподавател не е бил уведомен.