Катедра „Растениевъдство“ към Технически университет - Варна организира двудневен практически курс „Лозарство, домашно винопроизводство, сомелиерство“. Първи датите за провеждане на курса са 7 и 8 ноември 2020г. (събота и неделя).

Основните теми, които ще бъдат разгледани по време на курса са:

  1. Препоръчани десертни и винени сортове лози. Срокове и начини за засаждане на лозите. Грижи за лозите до встъпване в плододаване.
  2. Обработване на почвата и торене на лозята през есента.
  3. Основни принципи при производство на вина (бели, розови, червени) при домашни условия. Дегустация на вина – правила. Практическа дегустация на вина.

Лекторите са уважавани учени с дългогодишен научен и практически опит в областта на лозарството и винарството: проф. д-р Мирослав Иванов - селекционер от Института по лозарство и винарство – Плевен и преподавател в катедра „Растениевъдство“, автор на множество винени и десертни сортове лози, проф. д-р Иван Пачев – директор на Института по лозарство и винарство – Плевен, специалист по почвознание и агрохимия, и доц. д-р Ваньо Хайгъров – технолог-енолог с дългогодишен опит във винопроизводството.

Програмата включва теоретична и практическа част с демонстрации и съвети от богатия опит на лекторите.

На завършилите курса ще бъде издадено удостоверение от Технически университет – Варна. Телефон за записване: 08885 825 136. Повече информация тук.