НА 1 ОКТОМВРИ 2020 г. в зала 114М на ТУ-Варна от 10:20 часа ще бъде открита Международната IEEE-Конференция „АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“2020

ICAI’20 – International Conference Automatics and Informatics  2020,

Конференцията е с над 50 годишна история. Тя традиционно се провежда в София под патронажа на президента на Република България в дните на Джон Атанасов през октомври. Тази година Съюзът по автоматика и информатика “Джон Атанасов“ я организира съвместно с Техническия университет-Варна и Българската секция на IEEE, в кампуса на ТУ-Варна. Президентът на Република България отново прие да бъде патрон на конференцията. (към писмото на Президента)

Това, че конференцията се организира съвместно с IEEE ще осигури публикуването на приетите доклади в IEEE Xplore Digital Library и ще бъдат индексирани в SCOPUS.

Конференцията свързва международни изследователи и индустриални специалисти, заинтересовани от разработването и внедряването на съвременни технологии за автоматизация, информатизация, компютърни науки, изкуствен интелект и други.

Конференцията ще бъде тържествено открита в зала 114М на ТУ-Варна. Пленарни доклади ще представят: акад. Минчо Хаджийски, на тема „Необходимостта от трансформация на висшето инженерно образование в България в ерата на изкуствения интелект“ и проф. Георги Къдрев на тема „Интегриране на разпознаването на изображения в информационните системи“.

Повече и по-детайлна информация може да се получи от сайта на конференцията http://www.icai-conf.org/