Уважаеми студенти, преподаватели, служители и гости,
От името на академичното ръководство, имаме удоволствието да Ви поканим на церемония по откриването на учебната 2020 / 21 година.
Откриването на новата учебна година и посрещането на първокурсниците ще се състои на 14.09.2020 от  09:00 часа пред сградата на Ректората, Машинно-технологичния факултет.

Поради противоепидемиологичните мерки във връзка с пандемията от COVID-19, тържествената церемония по откриването на учебната 2020/21 година ще е присъствена само за новоприетите студенти от I курс. За всички останали студенти (бакалаври и магистри) учебната година ще започне на 15.09.20 г. присъствено по установения учебен график.
"Церемонията ще се проведе при спазване на всички санитарно-епидемиологични изисквания, във връзка с което носенето на маски на територията на университета е задължително"
 
На добър час!