След заседание на комисията по бюджетни стипендии на 13.05.2020 във връзка със стипендиите за летен семестър на учебната 2019/2020 г. 

Подалите документи ОНЛАЙН, в срок от 13.05.2020 (Сряда) до 15.05.2020 (Петък) включително е необходимо лично предаване (ако сте от гр. Варна и областта) на документите в Технически университет - Варна в Машинно-технологичен факултет в стая 307 МФ (трети етаж) при инспектор СЗО с работно време от 08:30ч. до 16:00ч., като обедната почивка е от 12:00ч. - 13:00ч.

Молим ако не сте от гр. Варна или областта и нямате възможност да ги подадете на място в Университета, може да ги изпратите по куриер, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с обратна разписка за получаването им, за сметка на изпращача с най-късна дата на изпращане на комплекта с документи - 16.05.2020.
В плика с документите задължително прилагате тези оригинали (несканирани копия) на документите, които сте изпратили по имейл.

На следния адрес:
Технически университет - Варна
гр. Варна, ул. Студентска №1
Машинно-технологичен факултет

Получател:
Ивелина Димитрова
Инспектор СЗО
стая 307 МФ
тел.: 052/383 268