Заповед №141 - във връзка с извънредното положение в страната