Уведомяваме студентите и преподавателите, че на сайта са качени датите за поправителна изпитна сесия на 4 курс редовно обучение и датите за годишните поправителни сесии на 4 курс редовно обучение и 5 курс задочно обучение.

Напомняме, че студентите, последен курс на обучение, могат да се явят на тези дати на условни изпити (изпити, които не са взели през предходните години). Заявленията за условни изпити трябва да бъдат изпратени до експерт ТИС една седмица преди началото на съответната изпитна сесия, т.е. не по-късно от 11 май за поправителната сесия на 4 курс редовно обучение и не по-късно от 18 май – за явяване на годишна поправителна сесия.