На 28.02.2020 г. от 12.00 ч. ще се състои тържествена церемония за връчване дипломите на завършилите абсолвенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2019 г. при Корабостроителен факултет от специалностите:

  • „ТТОМОС“; „ЗНБА“; „ИЕ“; „АГРОНОМСТВО“; „СПРЗ“; „КОРАБОВОДЕНЕ“; „ЕФП“; „ТОПЛОТЕХНИКА“; „ТВЕИ“; „КМТ“ „КММ“

Церемонията  ще се състои в залата на Юнашки салон срещу Катедралния храм  „Св. Успение Богородично“.

            Всички абсолвенти ще получат тоги срещу документ за самоличност от 12.00 ч. до 12.30 ч. в залата на Юнашки салон.

Връщането на тогите - след приключване на промоцията.

В деня на промоцията е необходимо поставяне на подпис на всеки дипломант в книгата за регистриране на дипломи, като представите обходен лист и документ за самоличност (или пълномощно заверено от нотариус, ако дипломата се получава от друго лице).

За справка: тел. 383 556; 383 428;

моб. тел. 0899 904951; 0896611351