На 13.12.2019 год. от 13.00 часа ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2019г. при Електротехнически факултет  - ТУ Варна:
в зала 212ЕФ

1.Необходимо е да представите:
-документ за самоличност /лична карта/ или  пълномощно, заверено от нотариус /ако се получава от друго лице/
-попълнен обходен лист;
от 10,00 до 12,00ч.
стая 203Е – специалности на катедра ЕСЕО
стая 301Е – специалности на катедри ЕТЕТ, ЕЕ и СПН    
в ТУ- Варна

2. Получаване на тоги /срещу документ за самоличност/:
от 10,00 до 12,00ч.
в 206 ЕФ /ТУ- Варна/

3. Връщане на тоги:
от 15,00 до 16,00ч.
в 206 ЕФ /ТУ- Варна
 
За справка: тел. 052  383 527