ТУ-Варна, Университетска библиотека и Студентски съвет организират образователно-практически курсове по предприемачество на малкия и среден бизнес за студенти и външни лица. Обучението ще бъде проведено от Български център по предприемачество - Bulgarian Enterpreneurship Center (BEC) по методиката и с материали на Университета „Санта Клара“ - САЩ на български език. Курсовете са вечерни, в рамките на тринадесет седмици (веднъж седмично) и завършват с разработка на курсова работа. Успешно завършилите курса ще получат сертификат за завършено обучение по предприемачество от Университета „Санта Клара“ в САЩ.

Представяне на програмата и записване на желаещите: 13.11.2019 г. в зала 114 на МФ от 11.15ч.

Тема на презентацията:
"Как да стартираме и развиваме собствен бизнес"

Лектори:
Иван Димитров, Николай Петканов