На 17.06.2019г. от 10.00ч. в зала Конферентна (НУК) по покана на Ректора на ТУ – Варна  - проф.д-р инж. Венцислав Вълчев на среща – дискусия по предстоящите промени в ЗВО в нашия университет ще гостува депутатът от 3 – ти Варненски избирателен район в 44 НС  - Таня Петрова, член на Парламентарната комисия по образование и наука.

Срещата с академичния състав на ТУ – Варна  е част от инициативите на ръководството на университета, свързани с публичното обсъждане на Законопроекта за изменения и допълнения в ЗВО.  Ще бъдат обсъждани и дискутирани предстоящите промени в системата за управление на университетите, в университетската структура,  в сферата на акредитацията, във възрастта за пенсиониране на преподавателския състав и др. Ще бъдат протоколирани мненията и предложенията на преподавателите от ТУ – Варна, които ще бъдат придвижени до Парламентарната комисия по образование и наука.

Законопроектът можете да прочетете на   https://www.mon.bg/bg/100164