Уважаеми колеги,

Информираме Ви че на 04.06.2019 г. в Областна администрация на гр. Варна се проведе среща по „Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020“ в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“. Домакин на срещата бе г-н Стоян Пасев, Областен управител на област с административен център Варна. Дискусиите и работните групи бяха водени от г-жа Елиса Джеруси от JRC на EK и представители на управляващия орган от Министерството на Икономиката, Министерството на Земеделието и Министерството на Науката и Образованието. От страна на ТУ-Варна в дискусиите и работните групи участваха доц. Тодор Ганчев, Зам. Ректор ННППД и доц. Галина Илиева, Директор на НИИ, които заедно с представители на фирми и университети от Североизточен Регион на Р. България работиха по уточняване на изпълнението на текущи проекти по Центровете за върхови постижения, Центровете по компетентност и др.

Специално внимание беше отделено на предстоящото обявяване на конкурс по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и процедурата за подбор на проекти по „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, което се очаква до края на м. Юни. Индикативния бюджет за всеки от проектите е 7 000 000 лв., като за Североизточен Регион се очаква да бъдат финансирани най-малко 3 центъра.

В тази връзка информираме академичната общност, че в резултат на проведените срещи с представители на БАН и големи индустриални партньори, се очертава възможността Технически Университет – Варна, чрез основните си звена, да участва в няколко инициативи в областта на (1) роботиката; (2) морски технологии; (3) зелена енергия и екология; (4) ИКТ в материалознанието.

Поканваме колегите преподаватели и докторанти, работещи в изброените направления, да участват активно в екипите които ще подготвят и изпълняват проектите по отделните направления. Към момента учтиво каним желаещите да заявят желание и да подават CV със списък на публикациите по тематиката към Ръководителите на секции в Научноизследователския институт:

Cекция по направление 5.1  „ Машинно инженерство”
Ръководител:  доц. д-р инж. Росен Христов, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Cекция по направление  5.2 „ Електротехника, електроника и автоматика”
Ръководител:  доц. д-р инж. Ивайло Неделчев, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Cекция по направление  5.3 „ Комуникационна и компютърна техника ”
Ръководител:  доц. д-р инж. Валентина Маркова, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Cекция по направление  5.4 „ Енергетика ”
Ръководител:  доц. д-р инж. Валентин Гюров, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Cекция по направление  5.5 „ Транспорт, корабоплаване и авиация ”
Ръководител:  доц. д-р инж. Галина Илиева, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.