Решение за провеждане на избори за индивидуални и колективни органи за управление на ТУ-Варна с мандат 2019-2023 год.