Във връзка с изпълнениe на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0283 „Разработване на прототип на Електромагнитен генератор на топлинна енергия”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, в качеството си на партньор на П И Н КОНСУЛТ ЕООД търси да назначи:

 

Експерт 1 - Изследовател (Електроинженер)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Описание на длъжността:

 • Участва в дейността по проекта за извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработване на продуктова иновация: електромагнитен генератор на топлинна енергия
 • Участва в дейността по проекта за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктовата иновация

Функции (отговорности и задължения):

 • Участва в разработката на експерименталните модели;
 • Извършва изпитвания на моделите;
 • Лабораторни изпитвания;
 • Определяне на основните зависимости в процесите.

Изисквания:

 • Образование: Висше
 • Квалификация: Електроинженер
 • Професионален опит: Преподавателска и научно-изследователска работа минимум 5 години
 • Да не е включен в друг екип по процедура Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Предлагаме:

 • Трудов договор (4 работни часа на ден при пълна месечна заетост)
 • Добро възнаграждение
 • Работа в енергичен и мотивиран екип от професионалисти
 • Възможност за придобиване на допълнителен опит в работата при разработване на иновативен продукт

Всички данни, предоставени от Вас ще бъдат разгледани конфиденциално, в съответствие с изискванията за защита на личните данни и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Подаване на документи се извършва в деловодството на ТУ-Варна.

Краен срок: 11 Март 2019 г.

 


Експерт 2 – Изследовател (Топлотехника)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Описание на длъжността:

 • Участва в дейността по проекта за извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработване на продуктова иновация: електромагнитен генератор на топлинна енергия
 • Участва в дейността по проекта за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктовата иновация

Функции (отговорности и задължения):

 • Участва в разработката на експерименталните модели;
 • Извършва изпитвания на моделите;
 • Лабораторни изпитвания;
 • Определяне на основните зависимости в топлинните процеси;
 • Извършва изчисления и анализи на топлинната мощност на електромагнитния генератор на топлинна енергия;
 • Анализира резултатите и дава техническо решение за внедряване на разработката в реална действаща локална отоплителна инсталация.

Изисквания:

 • Образование: Висше
 • Квалификация: Топлотехника
 • Професионален опит: Преподавателска и научно-изследователска работа минимум 5 години
 • Да не е включен в друг екип по процедура Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Предлагаме:

 • Трудов договор (4 работни часа на ден при пълна месечна заетост)
 • Добро възнаграждение
 • Работа в енергичен и мотивиран екип от професионалисти
 • Възможност за придобиване на допълнителен опит в работата при разработване на иновативен продукт

Всички данни, предоставени от Вас ще бъдат разгледани конфиденциално, в съответствие с изискванията за защита на личните данни и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Подаване на документи се извършва в деловодството на ТУ-Варна.

Краен срок: 11 Март 2019 г.

 


Експерт 3 – Изследовател (Електроснабдяване и електрообзавеждане)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Описание на длъжността:

 • Участва в дейността по проекта за извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработване на продуктова иновация: електромагнитен генератор на топлинна енергия
 • Участва в дейността по проекта за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктовата иновация

Функции (отговорности и задължения):

 • Участва в разработката на управлението на експерименталните модели;
 • Извършва изпитвания на моделите;
 • Лабораторни изпитвания;
 • Определяне на основните зависимости между топлинните процеси и управлението на електромагнитния генератор на топлинна енергия;
 • Анализира резултатите от изследванията и дава техническо решение за управлението и безопасната работа на електромагнитния генератор на топлинна енергия.

Изисквания:

 • Образование: Висше, магистър по електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Квалификация: Електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Професионален опит: Преподавателска и научно-изследователска работа минимум 5 години
 • Да не е включен в друг екип по процедура Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Предлагаме:

 • Трудов договор (4 работни часа на ден при пълна месечна заетост)
 • Добро възнаграждение
 • Работа в енергичен и мотивиран екип от професионалисти
 • Възможност за придобиване на допълнителен опит в работата при разработване на иновативен продукт

Всички данни, предоставени от Вас ще бъдат разгледани конфиденциално, в съответствие с изискванията за защита на личните данни и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Подаване на документи се извършва в деловодството на ТУ-Варна.

Краен срок: 11 Март 2019 г.