Солвей Соди АД – Девня, един от най-големите заводи в света за производство на синтетична калцинирана сода, стартира амбициозен проект за дигитализация и търси

СТУДЕНТИ
от специалности, свързани с Информационни технологии

Основна задача във връзка с проекта: Разработване на приложения с AppSheet Applications

  • Приложения за извършване на проверки (cheklists) на инструменти (сапани, сбруи, преносими стълби и площадки, ел. инструменти) и оборудване (помпи и др.)
  • Прилагане на работещи приложения от другите заводи на Солвей на местно ниво чрез превеждане на български език и леки промени в самите приложения, списъци, др., както и мултиплициране за различните звена
  • Маркиране на инструменти с NFC чипове

Изисквания към кандидатите:
Студенти от специалности, свързани с Информационни технологии
Проактивност, любознателност, умения за работа в екип
Английски език – добро работно ниво
Компютърни умения - MS Office (Word, Excel), Google Sheet, Алгоритми, Основни умения в програмирането.

Компанията предлага:
Граждански договор
Ангажираност, съобразена с учебните занятия
Осигурени обяд и транспорт от/до гр.Варна
Ако се интересувате от тaзи възможност, моля изпратете актуална автобиография на адрес Bulgaria.careers@solvay.com не по-късно от 08.03.201.

Забележка: Записване за включване в проекта, може да стане и чрез Кариерния център с приложена автобиография.  Предвижда се обучение за работа с приложението.