На 08.03.2019г. от 13:00ч. в зала 114 МФ ще се състои тържествена церемония за връчване на дипломите от випуск 2018г. на абсолвентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от MTФ за специалностите:
     • Машиностроителна техника и технологии (МТТ)
     • Компютъризирани технологии в машиностроенето (КТМ)
     • Съоръжения и инсталации в нефтената и газова промишленост (СИХНГП)
     • Техника и технологии за обработка на материалите(ТТОМ)
     • Индустриален дизайн (ИД)
     • Транспортна техника и технологии (ТТТ)
     • Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника (ДВГ и АТ)
     • Индустриален мениджмънт (ИМ)
     • Технологично предприемачество и иновации (ТПИ)
     • Корпоративен мениджмънт (КМ)
    Ще се радваме на Вашето присъствие на тържествената церемония, която ще протече при следната организация:
9:00 – 12:00 ч. в стая 222А МФ (Деканат МТФ)  - подпис в книгата за регистриране на
    дипломи срещу представяне на обходен лист и документ за самоличност
    (или пълномощно, заверено от нотариус при получаване от друго лице)
9:00 – 12:00 ч. в стая 313 УПБ - получаване на тоги срещу документ за самоличност;
13:00 – тържествено откриване на церемонията за всички специалности.
    След приключване на официалната церемония, връчването на дипломите ще протече при следния график:
13:30 – официално връчване на дипломите на абсолвентите от катедри ИМ, ТМММ и МТМ
    (специалности МТТ, КТМ, СИХНГП, ТТОМ, ИМ, ТПИ, КМ)
14:30 – официално връчване на дипломите на абсолвентите от катедри ИД и ТТТ.
    (специалности ИД, ТТТ, ДВГ и АТ)